Paliativní péče

 

Pečujete o osobu blízkou v závěru jejího života? Nebo máte těžce nemocné rodiče a víte, že chtějí odejít v klidu svého domova? Jak to udělat, co zařídit, abyste toto náročné období zvládli? Nejjednodušší způsob je obrátit se na někoho, kdo má s tímto bohaté zkušenosti a navede Vás na správnou cestu.

Paliativní péče zahrnuje soubor aktivit, které mají za cíl zajistit psychickou a fyzickou pohodu pacienta v závěru jeho života v klidném domácím prostředí. Jedná se především o léčbu symptomů jako je bolest, nevolnost, dušnost, nespavost, psychické vyčerpání apod. Paliativní péči zajišťuje multidisciplinární tým složený z lékařů, sester, psychoterapeutů a sociálních pracovníků, a to prostřednictvím praktického lékaře. Psychosociální podpora je zaměřena nejen na pacienta samotného, ale také na členy rodiny, kteří se o pacienta starají. Věříme, že s naší pomocí a s pomocí celého týmu toto náročné období zvládneme.